Slagelse Sygehus Fase II - OPP

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2012 - 2017
Projektsum
425 mio. kr. (12 PL)
Byggekonsulent Kim Allan Rasmussen

For at Slagelse Sygehus kan bringes til at udfylde sin position som akutsygehus, skal der foretages nybygning. Med disse ændringer er der skabt mulighed for at gynækologi, obstetrik og pædiatri kan placeres i sammenhæng med resten af Sygehuset. Herudover forbedres forholdene for de medicinske patienter. Der er tale om nyopførelse af 19.500 m2 fordelt i én 4 etages karre bygning og én 1 etages vinkelbygning, begge forbundet med glasgange og med fuld kælder og tunneltilslutninger i 2 etager, til det eksisterende sygehus. Der er ligeledes udført et nyt hovedindgangsområde i glas.

Projektet er gennemført som et OPP-projekt med DEAS og MT Højgaaard som partnere i et projektselskab. Totalentreprisen er afleveret til projektselskabet og er overdraget som lejemål til Region Sjælland samme dag, den 2. februar 2018.

Der skal i marts og april 2018 klargøres til patienter og personale, som ibrugtager bygningerne fra 1. maj 2018. Region Sjælland har da 180 enestuer klar til medicinske patienter og det nye mor og barn afsnit, som indvies officielt den 17. april 2018 på festlig vis.

Industriens Pension, PensionDanmark, PKA og Sampension ejer bygningerne, som Region Sjælland lejer sig ind i for en periode på 20 år. OPP-modellen har blandt andet sikret, at det var muligt at finansiere byggeriet, og efter de 20 år kan regionen vælge at købe ejendommen. DEAS står de for den udvendige drift og vedligehold i de næste 20 år.

Slagelse Sygehus Fase II - OPP

Rådgivere

Teknisk bestillerrådgiver: Cowi

Juridisk bestillerrådgiver: Molt Wengel

Økonomisk bestillerrådgiver: Deloitte

OPP-Leverandør: MTH/DEAS  med rådgiverne Arkitektfirmaet Arkitema A/S og Ingeniørfirmaet MOE A/S.

De finansielle partnere er PKA, Sampension, PensionDanmark og Industriens Pension.

Slagelse Sygehus fase II OPP - billede 1.jpg
Det nye byggeri Foto: MT Højgaard – DEAS – Arkitema - MOE (Se større billede)
Slagelse Sygehus fase II OPP - billede 2.jpg
Luftfoto fra marts 2017 (Se større billede)
Slagelse Sygehus fase II OPP - billede 3.jpg
Luftfoto fra vest.Januar 2018 (Se større billede)
Slagelse Sygehus fase II OPP - billede 4.jpg
Luftfoto fra Syd-øst. Januar 2018 (Se større billede)