BørneRiget

Regionalt finansieret samt af Ole Kirk's Fond

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2016-2024
Projektsum
2,1 mia. kr. (18 PL)
Projektdirektør Merete Lange

På Rigshospitalets matrikel, mellem Nørre Allé og Henrik Harpestrengs Vej, bygges BørneRiget - et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn eller en ung bliver alvorligt sygt.

I BørneRiget samles alle børn, unge og fødende under ét tag, og det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, fødende og familien - ikke omvendt.

I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet.

Visionen med BørneRiget er, at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Fem designprincipper skal være styrende for bygningen og organisationen:

  • Integreret leg: Legen skal være en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.
  • Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på BørneRiget.
  • Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.
  • Den gode rejse: Patientrejsen i BørneRiget skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.
  • Klare zoner: BørneRiget skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Hospitalet kommer til at udgøre 58.000 kvm2 som vil fordele sig over 9 etager, og være forbundet til Rigshospitalets hovedbygning via en gangbro i 3. sals højde. Hospitalet ventes indflytningsklar i starten af 2024.

BørneRiget

Rådgivere

Bygherrerådgiver: COWI A/S

Totalrådgiver: 3XN

Underrådgivere: Arkitema, NIRAS, Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch.

BørneRiget - Billede 1.jpg
Billedet viser byggefeltet for BørneRiget på Rigshospitalets matrikel. (Se større billede)
BørneRiget - billede 2.jpg
Billedet viser BørneRiget fra Tagensvej (Se større billede)
BørneRiget - billede 3.jpg
Billedet viser BørneRiget oppefra, hvor udformningen som to hænder fremstår. (Se større billede)
BørneRiget - billede 4.jpg
BørneRigets ankomsthal (Se større billede)
BørneRiget - billede 5.jpg
BørneRigets centrale atrium (Se større billede)