Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Udbud

I oversigten findes et samlet overblik over, hvornår de forskellige byggeprojekter forventer, at næste udbud vil ligge.
Skemaet viser forventet tidspunkt for udbud. Tidsperioden er angivet på kvartalsniveau. Det fremgår også, hvilken type af udbud, der er tale om. De præcise datoer for udbud og selve udbuddene m.m. kan ses på www.udbud.dk.

Byggerinavn

Region

Kategori

Udbudsstart


Det Nye Rigshospital


Region Hovedstaden


Storenterprise vedr. Nordfløjen: facadearbejder og aptering


1. kvartal 2014


Nyt Hospital Herlev


Region Hovedstaden


Delprojekt A: Kvinde-barn bygning og akutmodtagelse


4. kvartal 2014


Nyt Hospital Hvidovre


Region Hovedstaden


Enterpriseudbud, ombygninger

Enterpriseudbud, nybygning


Løbende


2016


Ny Retspsykiatri Sct. Hans


Region Hovedstaden


 


 


Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg


Region Hovedstaden


Byggepladsledelse

Entrepriseudbud, nybyggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg


1. kvartal 2016

3. kvartal 2017


Nyt Hospital Nordsjælland


Region Hovedstaden


 


 


Regional Sterilcentral Rigshospitalet


Region Hovedstaden


Udbud af udstyr og inventar

Udbud af bygningsarbejder


4. kvartal 2014


2. kvartal 2015 (forventet)


Regional Sterilcentral Herlev

Region Hovedstaden


Nyt Psykiatri Ballerup


Region Hovedstaden


Entreprenørudbud, fusionering af spiseforstyrrelser2. kvartal 2016


Nyt Psykiatrisygehus, Slagelse


Region Sjælland


Bygherreleverancer:

- Transportudstyr
- Sports- og
   livredderudstyr
- Hospitals- og 
  tandlægeudstyr
- Sikkerhedsudstyr

 
2. kvartal 2014


Sjællands Universitetssygehus


Region Sjælland


Byggemodning

Enterpriseudbud


1. kvartal 2015

1. kvartal 2016


Slagelse Sygehus


Region Sjælland


Bygherrerådgiverudbud

Enterpriseudbud


4. kvartal 2013

4. kvartal 2014


Nykøbing Falster Sygehus


Region Sjælland


Bygherrerådgiverudbud
Enterpriseudbud


1. kvartal 2014

2. kvartal 2015


Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik


Region Syddanmark


Entrepriseudbud


3. kvartal 2015


Kolding Sygehus


Region Syddanmark


Entrepriseudbud


2. kvartal 2012


Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


Region Syddanmark


Fremskudt delprojekt vedr.parkeringspladser opstartes udførelses-mæssigt. Projekteringen er igangsat.


2. kvartal 2015


Esbjerg Sygehus


Region Syddanmark


Udbud vedrørende nedbrydning, miljøsanering og forberedende arbejder for ny sengebygning gennemføres

Udbud vedrørende Intensivudvidelse gennemføres.


1. kvartal 2015.


3 kvartal 2015


Aabenraa Psykiatri


Region Syddanmark


Kontrahering


2. kvartal 2013


Esbjerg Psykiatri


Region Syddanmark


Entrepriseudbud


3. kvartal 2012

Nyt Universitetshospital i Odense – Nyt OUH, Psykiatri

Region Syddanmark

Entrepriseudbud

3. kvartal 2015

Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU

Region Midtjylland

Storentreprise, behandlings- og sengebygninger

Forventet sidste udbud

DNU udbydes løbende fra 4. kvartal 2010 (byggemodning) til 4. kvartal 2015
Regionshospital Horsens


Region Midtjylland


1. del


3. kvartal 2012


Regionshospital Randers


Region Midtjylland


Bygherreleverancer


Løbende


Nyt Aalborg Universitetshospital


Region Nordjylland


delprojekt B: Sengetårne og forskningsbygning

tværgående og fagentrepriser


3. kvartal 2016

Sidst opdateret 12-04-2016