Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Projekt: Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation

Danske Regioner er tovholder for et ambitiøst projekt om fælles regional opsamling af viden, udveksling af erfaringer og udvikling af idéer om sygehusbyggeri. Projektet skal være med til at sikre, at regionerne i højere grad og mere systematisk deler og udvikler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri

Regionerne investerer i de kommende år massivt i at bygge nye sygehus eller udbygge og renovere de eksisterende. Danske Regioner igangsatte derfor i slutningen af 2010 projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation", der skal sikre systematisk opsamling, deling og udvikling af viden om sygehusbyggeri på tværs af regionerne. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal projektet være med til at skabe fælles regionale løsninger i de nye sygehusbyggerier.


Projektet ledes af en styregruppe, som består af:
  • Regionsdirektør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden (formand)
  • Sundhedsdirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland
  • Koncerndirektør Lone Lindsby, Region Sjælland
  • Sygehusdirektør Jens Ole Skov, Region Nordjylland
  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær/afdelingschef Poul Bisgaard, Region Syddanmark


Pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri

I regi af projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" identificerede regionerne i foråret 2011 ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri. Læs mere om arbejdet med pejlemærkerne her.


Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

I regi af projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" identificerede regionerne i foråret 2011 otte fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse. Læs mere om arbejdet med fokusområderne her.


Erfa-grupper og netværk

Videndeling og erfaringsudveksling er ikke noget nyt for regionerne. Det sker allerede i en række forskellige fora. Læs mere om de forskellige erfa-grupper og faglige netværk her.


Netværksdage om sygehusbyggeri

Danske Regioner arrangerer jævnligt netværksdage om sygehusbyggeri for regionale ledere og medarbejdere, der arbejder med sygehusbyggeri. Læs mere om afholdte og kommende netværksdage her.


Pjece om projekt "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" 


Videndelingsoversigt 2016

Læs om de konkrete projekter og initiativer, der foregår i regionerne i den årlige videndelingsoversigt

Sidst opdateret 02-02-2017