Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt

Kort fortalt om sygehusbyggerierne

Regionerne bygger de næste 10-15 år en række nye sygehuse. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. Pengene til byggerierne kommer fra Kvalitetsfonden og fra regionerne. Læs mere om hvorfor regionerne bygger nye sygehuse

Få overblikket over sygehusbyggerierne
Proces for statsligt tilskudRegeringens ekspertpanel har indstillet 16 sygehusprojekter til et foreløbigt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden. Et foreløbigt tilsagn fastlægger anlægsrammen for byggeprojektet. Her efter skal regionen konkretisere projektet inden for den afsatte ramme.
Rammer for de nye sygehuseByggeprojekternes rammerSygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden er underlagt en række rammebetingelser og kriterier for dimensionering, som Regeringens ekspertpanel har defineret.