Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Byggeriets eget website
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Projektperiode
2008-2022
Projektsum
6,3 mia. kr. (09 PL)

Beskrivelse

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket er med til at sikre optimale betingelser for forskningssamarbejder mellem de to institutioner. Nyt OUH bygges på bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter, skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller, der indbyder til ophold og gåture for patient og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2, svarende til en mindre provinsby. På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor skal Voksenpsykiatrien også bygges sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Kontaktperson
Administrerende direktør OUH/Projektdirektør Nyt OUH Niels Nørgaard Pedersen niels.noergaard.pedersen@rsyd.dk
Kommende udbud
Entrepriseudbud: Udbydes i 1-3 totalentrepriser foråret 2017
Finansieres af
Kvalitetsfonden og Region Syddanmark
Rådgivere
Bygherrerådgiver: CF Møller og NIRAS A/S (konsortium) Totalrådgiver: Medic OUH I/S
Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden
Endeligt tilsagn og godkendt udbetalingsanmodning