Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Byggeriets eget website
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Projektperiode
2008-2022
Projektsum
6,3 mia. kr. (09 PL)

Beskrivelse

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket kommer til at give et bedre grundlag for flere forskningssamarbejder mellem de to institutioner. Nyt OUH bygges på bar mark ude ved Syddansk Universitet. Her kommer der til at blive opført et bygningskompleks svarende til en mindre by. Der vil ske en større bearbejdning af markens arealer, så det bliver mere grønt og med muligheder for åndehuller og gåture. Samlet set bliver byggeriet 250.000 m2. Nyt OUH bliver bygget, så det er nemt at lave om i det færdige byggeri. Allerede i projekteringen er der indtænkt udvidelsesmuligheder på de kliniske funktioner med 100 %. Det betyder, at man kan udvide byggeriets størrelse med ca. 200.000 kvm2, uden at det ændrer i hospitalets logistik og kliniske struktur.

Kontaktperson
Projektdirektør Peter Fosgrau; peter.fosgrau@rsyd.dk
Kommende udbud
Entrepriseudbud: Anlægsenterprise 2. kvartal 2016. Husbyggeenterpriser 3. kvartal 2017.
Finansieres af
Kvalitetsfonden og Region Syddanmark
Rådgivere
Bygherrerådgiver: CF Møller og NIRAS A/S (konsortium) Totalrådgiver: Medic OUH I/S
Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden
Endeligt tilsagn og godkendt udbetalingsanmodning