Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Byggeriets eget website
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Projektperiode
2008-2022
Projektsum
6,3 mia. kr. (09 PL)

Beskrivelse

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket kommer til at give et bedre grundlag for flere forskningssamarbejder mellem de to institutioner. Nyt OUH bygges på bar mark ude ved Syddansk Universitet. Her opføres et bygningskompleks svarende til en mindre by lavt i landskabet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller med mulighed for gåture til gavn for patienten og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2. På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor er Voksenpsykiatrien også bygges sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Kontaktperson
Projektdirektør Peter Fosgrau; peter.fosgrau@rsyd.dk
Kommende udbud
Entrepriseudbud: Anlægsenterprise 2. kvartal og 3. kvartal 2016. Husbyggeenterpriser 3. kvartal 2017.
Finansieres af
Kvalitetsfonden og Region Syddanmark
Rådgivere
Bygherrerådgiver: CF Møller og NIRAS A/S (konsortium) Totalrådgiver: Medic OUH I/S
Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden
Endeligt tilsagn og godkendt udbetalingsanmodning