Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Nyt psykiatrisygehus Slagelse

Byggeriets eget website
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Projektperiode
Ibrugtaget august 2015
Projektsum
1,05 mia. kr. (09 PL)

Beskrivelse

I forbindelse med Slagelse somatiske sygehus har Region Sjælland opført et nyt psykiatrihospital, der samler voksen-psykiatrifunktionen i Region Sjælland. Den tidligere behandling i Holbæk, Dianalund, Nykøbing Sj. og Slagelse samles i Slagelse. Konkret er der etableret der i alt 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse. Der er etableret en ny sikringsafdeling til afløsning af den tidligere sikring i Nykøbing Sj. Psykiatrisygehuset tager udgangspunkt i visionen om at gøre det psykiatriske sygehus i Slagelse til et fagligt fyrtårn, inden for psykiatrien i Region Sjælland. Byggeriet indtager en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen, samt etablerer en markant funktion inden for sundhed, uddannelse og forskning. • Ansatte: Ca. 650 personer • Sygehusets areal: 44.000 m² (ca. 55 håndboldbaner) • Grundens areal 158.463 m² (ca. 25 fodboldbaner) • Sengepladser: 194 heraf: -> 114 almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske sengepladser - i dag placeret i Dianalund, Holbæk, Nykøbing Sjælland og Slagelse. -> 50 retspsykiatriske sengepladser - i dag placeret i Dianalund og Nykøbing Sjælland. -> 30 pladser til Sikringsafdelingen - i dag placeret i Nykøbing Sjælland.

Kontaktperson
Projektchef Henrik Bendix Olsen; hbeo@regionsjaelland.dk
Kommende udbud
Projektet er afsluttet
Finansieres af
Kvalitetsfonden og Region Sjælland
Rådgivere
Bygherrerådgiver: Kuben Management Totalrådgiver: Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen (konsortium). Underrådgivere: Signal Arkitekter, Schønherr Landskab, Moe & Brødsgaard, NNE Pharmaplan og CENERGIA Byggeledelse: Rambøll Danmark A/S
Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden
Endeligt tilsagn
Nyheder fra byggeprojektet
  • 01-01-0001