Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Byggeriets eget website
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Projektperiode
2010-2020
Projektsum
741 mio. kr.

Beskrivelse

Frem til 2020 gennemgår Sydvestjysk Sygehus en omfattende ud- og ombygning i målet mod at skabe et fremtidssikret sygehus, hvor patienten er i fokus. Byggeriet består af tre etaper:

1. Etablering af dialyse og laboratorium, intensiv, nuklearmedicinsk enhed og fælles akutmodtagelse

2. Ny sengebygning

3. Renovering og tilpasning af eksisterende bygninger (00, 02, 11, 12 og 13)

De tre hovedidéer i Generalplanen for sygehuset er:

1) Fra specialernes til patienternes sygehus

2) Fælles akutmodtagelse er omdrejningspunktet

3) Standardisering for at få høj grad af fleksibilitet

Følg byggeriet på Facebook: https://www.facebook.com/nytsydvestjysksygehus/

Kontaktperson
Projektchef Svend Erik Nielsen: svend.erik.nielsen@rsyd.dk
Kommende udbud
Renovering af dagkirurgi 2018

Facaderenovering etape 5, 2018
Finansieres af
Region Syddanmark
Rådgivere
Bygherrerådgiver: Poul Andersen, Region Syddanmarks bygningsafdeling
Tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden
Ikke relevant