Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Region Sjælland

Region Sjælland dækker den største del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest. Regionen Sjælland er både geografisk og befolkningsmæssigt den 4. største region.

Fakta om Region Sjælland

 • Indbyggertal: 816.000 (pr. oktober 2012)
 • Areal: 7.273 km2
 • Antal kommuner: 17

Regionen har syv somatiske sygehuse, heraf fire akutsygehuse. Derudover har regionen flere psykiatriske hospitaler og afdelinger samt forskellige sociale tilbud.

Ny sygehusstruktur

Den 16. marts 2010 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur (somatik), som skal sikre:

 • Høj kvalitet i behandlingen
 • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
 • Mest muligt for pengene

Den nye sygehusstruktur betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens hovedsygehus, hvor al specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) samles. Sygehusene i Næstved og Roskilde skal være specialsygehuse med elektiv aktivitet.


I 2008 vedtog Region Sjælland en ny Psykiatriplan, der blandt andet skal sikre:

 • En styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
 • Den sengebaserede behandling samles i 3 enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde

For at indfri målsætningen om at samle den sengebaserede behandling, er der behov for at bygge et helt nyt psykiatrisk sygehus. Sygehuset placeres i Slagelse og samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland, herunder Sikringen.

Anlægsprojekter
Region Sjælland står over for flere store anlægsprojekter de kommende år. Fra Kvalitetsfonden har regionen fået endelig tilsagn til Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse (NFA) og Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS). Derudover er der givet foreløbigt tilsagn til Universitetssygehus Køge (USK).

Udover projekterne finansieret af Kvalitetsfonden, arbejder Region Sjælland med to store anlægsprojekter på henholdsvis Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus.

Akutmodtagelse på Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, har det været nødvendigt at udvide sygehuset med blandt andet en akutafdeling i moderne rammer.

Byggeriet på ca. 11.000 m2 blev indviet 1. november 2013 og er det første byggeri støttet af Kvalitetsfonden, som er færdigt.

Der er etableret akutmodtagelse og 50 sengepladser, lokaler til lægevagten, samt et hjerteafsnit med 20 pladser og et intensivafsnit med 15 pladser.

Byggeriet stod færdigt november 2013.
Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 0,3 mia. kr. (pl09).


Nyt psykiatri syghus i Slagelse
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og er en enestående og udfordrende mulighed for at opføre et stort, innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus, der bedst muligt understøtter psykiatribehandlingen og inddrager de nyeste behandlingsmetoder og resultater i de bygnings- og lokalemæssige overvejelser. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele Region Sjælland.

Det samlede byggeri omfatter i alt 194 senge i almenpsykiatrien, retspsykiatrien og sikringen, med tilhørende akutmodtagelse funktion, ambulatorium, forskning- og undervisningsdel, samt etablering af ude- og parkeringsarealer.

Byggeriet forventes færdigt primo 2015.
Kvalitetsfonden har givet endeligt tilsagn om 1,05 mia. kr. til byggeriet (pl09), hertil kommer Regionens egen finansiering med 60 mio. kr. til elektronisk sikringsudstyr.

Universitetssygehus i Køge
Som et led i gennemførslen af Region Sjællands sygehusplan skal der etableres et universitetssygehus i Køge i forbindelse med det eksisterende Køge Sygehus.

Universitetssygehus Køge skal rumme alle specialer i regionen og have al specialiseret behandling i regionen. Derudover bliver Universitetssygehus Køge akutsygehus for ca. en tredjedel af regionens borgere.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2020, med indflytning primo 2021.

Kvalitetsfonden har givet midlertidigt tilsagn om 4 mia. kr. til byggeriet(pl09).

Udbygning af Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at udvide sygehuset med plads til pædiatri og gynækologi/obstetrik, som i dag er placeret på Næstved Sygehus.

Der opføres derfor en tilbygning i sygehusets østlige ende på ca. 15.000 m2, til at rumme dette behov. Bygningen opføres i umiddelbar nærhed til den nyopførte Akutafdeling. Derudover skal der ske en modernisering af visse ældre dele af sygehuset, således disse kan matche nutidens krav.

Byggeriet forventes færdigt 2. kvartal 2017
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Modernisering/renovering af Nykøbing F. Sygehus
Idet Nykøbing F. Sygehuse er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at modernisere og opgradere sygehuset til en tidssvarende standard.

Der etableres en tilbygning til sygehuset, som forventes at rumme et til to nye sengeafsnit, en kardiologisk afdeling, samt et intensivafsnit med 10 pladser, afhængig af den endelige prioritering.

Derudover skal der ske en opgradering af de eksisterende sengepladser, en udvidelse af Akutafdelingen med blandt andet lægevagt og CT-skanner. Herudover sker andre mindre tilpasninger.

Byggeriet forventes færdigt omkring årsskiftet 2016/17.
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Læs mere om byggeprojekterne i Region Sjælland her.

Nyheder

 • 02-03-2015 Ny vicedirektør ved Roskilde og Køge sygehuse
  ​ Helle Gaub er fortsat projektdirektør for planlægning og byggeri af Universitetssygehus Køge og har været det siden 2013. Det har hele tiden været planen, at hun skulle skifte reference på et tidspunkt, når byggeprojektet var ovre de indledende faser. Det er de nu, for byggeriet overgår i 2015 fra planlægningsfasen til byggefasen, og her er det vigtigt, at projektet har en tæt tilknytning til den daglige drift på sygehuset. Byggeprojektet refererer dog fortsat til styregruppe og direktion i ...
  ​ Helle Gaub er fortsat projektdirektør for planlægning og byggeri af Universitetssygehus Køge og har været det siden 2013. Det har hele tiden været planen, at hun skulle skifte reference på et tidspunkt, når byggeprojektet var ovre de indledende faser. Det er de nu, for byggeriet overgår i 2015 fra planlægningsfasen til byggefasen, og her er det vigtigt, at projektet har en tæt tilknytning til den daglige drift på sygehuset. Byggeprojektet refererer dog fortsat til styregruppe og direktion i ...
 • 05-02-2015 Udbudsstrategi for Universitetssygehus Køge - det bedste samarbejde og de rigtige løsninger
  - Vi vil inddrage entreprenørerne og deres faglige kompetencer allerede inden de endelige tegninger færdiggøres. Dermed forventer vi at få det bedste samarbejde, den højeste kvalitet og den laveste pris, siger Susanne Lundvald, næstformand i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation. Det store sygehusbyggeri til fire milliarder kroner bliver opdelt i ni etaper, der giver en bredere kreds af entreprenører mulighed for at byde på opgaverne.Den overordnede intention med udbudsstrategien er at sk...
  - Vi vil inddrage entreprenørerne og deres faglige kompetencer allerede inden de endelige tegninger færdiggøres. Dermed forventer vi at få det bedste samarbejde, den højeste kvalitet og den laveste pris, siger Susanne Lundvald, næstformand i Udvalget for Sygehusbyggerier og Innovation. Det store sygehusbyggeri til fire milliarder kroner bliver opdelt i ni etaper, der giver en bredere kreds af entreprenører mulighed for at byde på opgaverne.Den overordnede intention med udbudsstrategien er at sk...
 • 29-01-2015 Nykøbing F. Sygehus søger entreprenører til stort nybyggeri
  ​Det store byggeprojekt på Nykøbing F. Sygehus vil blive udbudt i 12 fagentrepriser i stedet for totalentreprisen. - Vi håber med dette tiltag, at mange lokale firmaer på Sjælland og Lolland-Falster er interesserede i at blive en del af vores tilbygningsprojekt, siger Michael Værnhøj Jørgensen, stabschef på Nykøbing F. Sygehus. - For at støtte op om vores valg af udbudsform, indbyder vi alle interesserede til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere de krav, vi stiller til at blive prækvali...
  ​Det store byggeprojekt på Nykøbing F. Sygehus vil blive udbudt i 12 fagentrepriser i stedet for totalentreprisen. - Vi håber med dette tiltag, at mange lokale firmaer på Sjælland og Lolland-Falster er interesserede i at blive en del af vores tilbygningsprojekt, siger Michael Værnhøj Jørgensen, stabschef på Nykøbing F. Sygehus. - For at støtte op om vores valg af udbudsform, indbyder vi alle interesserede til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere de krav, vi stiller til at blive prækvali...
 • 21-01-2015 Fra ventetid til kvalitetstid
  - Den tid som patienten bruger mellem prøver og konsultationer skal udnyttes til læring, afklaring af spørgsmål og til at forberede samtalen med den sundhedsfaglige person, fortæller projektdirektør Helle Gaub.Diabetesambulatoriet under Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus bidrager med viden, sundfaglige personale og patienter til forløbet, der har fået titlen ”Rum til viden”.Innovationen sker både på Køge sygehus og på projektkontoret på Lykkebækvej 2 - to minutters gang fra sygehuset.- I forløbe...
  - Den tid som patienten bruger mellem prøver og konsultationer skal udnyttes til læring, afklaring af spørgsmål og til at forberede samtalen med den sundhedsfaglige person, fortæller projektdirektør Helle Gaub.Diabetesambulatoriet under Medicinsk Afdeling på Køge Sygehus bidrager med viden, sundfaglige personale og patienter til forløbet, der har fået titlen ”Rum til viden”.Innovationen sker både på Køge sygehus og på projektkontoret på Lykkebækvej 2 - to minutters gang fra sygehuset.- I forløbe...
 • 20-01-2015 Region Sjælland vil give patienten mere indflydelse
  Mød op på sygehuset og vær med til at bestemme, hvilken plan der skal lægges for netop din behandling. Det er blot et af perspektiverne for fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland. Her skal det ikke længere være patienten, der er gæst i sundhedsvæsenet, men i langt højere grad sundhedsvæsenet, der er gæst i patientens liv. Sådan lyder budskabet, efter at regionen – som den første i Danmark – har vedtaget en ambitiøs politisk vision, hvor patienten skal ses som en partner. Visionen har da også...
  Mød op på sygehuset og vær med til at bestemme, hvilken plan der skal lægges for netop din behandling. Det er blot et af perspektiverne for fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland. Her skal det ikke længere være patienten, der er gæst i sundhedsvæsenet, men i langt højere grad sundhedsvæsenet, der er gæst i patientens liv. Sådan lyder budskabet, efter at regionen – som den første i Danmark – har vedtaget en ambitiøs politisk vision, hvor patienten skal ses som en partner. Visionen har da også...
 • 22-12-2014 Stor interesse for nyt psykiatrisygehus
  Region Sjælland oplever stor interesse for det nye psykiatrisygehus i Slagelse, der indvies i august 2015 og sætter helt nye standarder for behandling. - Siden sommerferien har vi haft to rundvisninger om ugen, fortæller projektchef Henrik Bendix Olsen. Det er blandt andet sygehusets forskningsbaserede døgnrytme-belysning, der tiltrækker opmærksomhed. Det nye sygehus får 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandling og faciliteter til forskning og uddannelse. Som en del af byggeriet o...
  Region Sjælland oplever stor interesse for det nye psykiatrisygehus i Slagelse, der indvies i august 2015 og sætter helt nye standarder for behandling. - Siden sommerferien har vi haft to rundvisninger om ugen, fortæller projektchef Henrik Bendix Olsen. Det er blandt andet sygehusets forskningsbaserede døgnrytme-belysning, der tiltrækker opmærksomhed. Det nye sygehus får 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant behandling og faciliteter til forskning og uddannelse. Som en del af byggeriet o...
 • 10-12-2014 Borearbejde ved Køge Sygehus
  De første spæde tegn på byggeriet af det nye universitetssygehus i Køge kan nu opleves ved Køge Sygehus. Forundersøgelser skal nemlig kortlægge jordbundens bæreevne, og frem til jul skal der laves cirka 100 boringer. Hver boring går mindst 10 meter ned, men efterlader kun et lille hul på overfladen. - Vi forsøger at løse opgaven, så den giver færrest mulige gener for patienter og personale, siger projektdirektør Helle Gaub. I 2015 bliver det officielle spadestik til byggeriet taget. Et byg...
  De første spæde tegn på byggeriet af det nye universitetssygehus i Køge kan nu opleves ved Køge Sygehus. Forundersøgelser skal nemlig kortlægge jordbundens bæreevne, og frem til jul skal der laves cirka 100 boringer. Hver boring går mindst 10 meter ned, men efterlader kun et lille hul på overfladen. - Vi forsøger at løse opgaven, så den giver færrest mulige gener for patienter og personale, siger projektdirektør Helle Gaub. I 2015 bliver det officielle spadestik til byggeriet taget. Et byg...
 • 11-11-2014 232 mio. til byggeri på Nykøbing F. Sygehus
  Byggeriet omfatter en ny sengebygning til akutte patienter, en intensiv afdeling og en stor hjerteafdeling. Derudover bliver alle de akutte funktioner samlet. - Nykøbing F. Sygehus er vigtigt som akutsygehus for Lolland, Falster og det sydligste Sjælland, hvor patienterne får hurtig behandling af høj kvalitet. Det kræver velfungerende og moderne rammer, fastslår Jens Ravn, formand for Udvalget for sygehusbyggerier og innovation i Region Sjælland. Jens Ravn er glad for, at et regionsrådet tidli...
  Byggeriet omfatter en ny sengebygning til akutte patienter, en intensiv afdeling og en stor hjerteafdeling. Derudover bliver alle de akutte funktioner samlet. - Nykøbing F. Sygehus er vigtigt som akutsygehus for Lolland, Falster og det sydligste Sjælland, hvor patienterne får hurtig behandling af høj kvalitet. Det kræver velfungerende og moderne rammer, fastslår Jens Ravn, formand for Udvalget for sygehusbyggerier og innovation i Region Sjælland. Jens Ravn er glad for, at et regionsrådet tidli...
 • 23-10-2014 Til kamp mod dødeligt støv
  Støv er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, og eksperter vurderer, at der hvert år dør mere end 500 personer, fordi de er blevet udsat for støv på deres arbejdspladsen. Derfor sætter Region Sjælland fokus på støv på byggepladsen for det nye psykiatrisygehus i Slagelse. To dage i oktober bød på en særlig indsats, hvor alle håndværkere kunne få testet deres lungefunktion. Indsatsen for bekæmpelse af støv sker sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, BAMBUS. Bag arrangementet stod Kuben Management. ...
  Støv er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, og eksperter vurderer, at der hvert år dør mere end 500 personer, fordi de er blevet udsat for støv på deres arbejdspladsen. Derfor sætter Region Sjælland fokus på støv på byggepladsen for det nye psykiatrisygehus i Slagelse. To dage i oktober bød på en særlig indsats, hvor alle håndværkere kunne få testet deres lungefunktion. Indsatsen for bekæmpelse af støv sker sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, BAMBUS. Bag arrangementet stod Kuben Management. ...
 • 03-06-2014 Ny økonomiaftale bremser ikke sygehusbyggerier
  ​- Vi fortsætter med byggeriet af universitetssygehuset i Køge som planlagt. Trods en snæver investeringsramme vil vi også gennemføre byggeriet af sygehusene i Nykøbing og Slagelse. Vi har kæmpet hårdt for dette resultat i forhandlingerne og er tilfredse med denne del af aftalen. Jeg vil nu bede administrationen i Region Sjælland om en nærmere analyse og vurdering af, hvilke muligheder aftalen giver i forhold til byggerierne i Slagelse og Nykøbing. Dette skal så efterfølgende drøftes i Regionsrå...
  ​- Vi fortsætter med byggeriet af universitetssygehuset i Køge som planlagt. Trods en snæver investeringsramme vil vi også gennemføre byggeriet af sygehusene i Nykøbing og Slagelse. Vi har kæmpet hårdt for dette resultat i forhandlingerne og er tilfredse med denne del af aftalen. Jeg vil nu bede administrationen i Region Sjælland om en nærmere analyse og vurdering af, hvilke muligheder aftalen giver i forhold til byggerierne i Slagelse og Nykøbing. Dette skal så efterfølgende drøftes i Regionsrå...
Sidst opdateret 15-01-2014