Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Region Sjælland

Region Sjælland dækker den største del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest. Regionen Sjælland er både geografisk og befolkningsmæssigt den 4. største region.

Fakta om Region Sjælland

 • Indbyggertal: 816.000 (pr. oktober 2012)
 • Areal: 7.273 km2
 • Antal kommuner: 17

Regionen har syv somatiske sygehuse, heraf fire akutsygehuse. Derudover har regionen flere psykiatriske hospitaler og afdelinger samt forskellige sociale tilbud.

Ny sygehusstruktur

Den 16. marts 2010 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur (somatik), som skal sikre:

 • Høj kvalitet i behandlingen
 • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
 • Mest muligt for pengene

Den nye sygehusstruktur betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens hovedsygehus, hvor al specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) samles. Sygehusene i Næstved og Roskilde skal være specialsygehuse med elektiv aktivitet.


I 2008 vedtog Region Sjælland en ny Psykiatriplan, der blandt andet skal sikre:

 • En styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
 • Den sengebaserede behandling samles i 3 enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde

For at indfri målsætningen om at samle den sengebaserede behandling, er der behov for at bygge et helt nyt psykiatrisk sygehus. Sygehuset placeres i Slagelse og samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland, herunder Sikringen.

Anlægsprojekter
Region Sjælland står over for flere store anlægsprojekter de kommende år. Fra Kvalitetsfonden har regionen fået endelig tilsagn til Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse (NFA) og Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS). Derudover er der givet foreløbigt tilsagn til Universitetssygehus Køge (USK).

Udover projekterne finansieret af Kvalitetsfonden, arbejder Region Sjælland med to store anlægsprojekter på henholdsvis Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus.

Akutmodtagelse på Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, har det været nødvendigt at udvide sygehuset med blandt andet en akutafdeling i moderne rammer.

Byggeriet på ca. 11.000 m2 blev indviet 1. november 2013 og er det første byggeri støttet af Kvalitetsfonden, som er færdigt.

Der er etableret akutmodtagelse og 50 sengepladser, lokaler til lægevagten, samt et hjerteafsnit med 20 pladser og et intensivafsnit med 15 pladser.

Byggeriet stod færdigt november 2013.
Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 0,3 mia. kr. (pl09).


Nyt psykiatri syghus i Slagelse
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og er en enestående og udfordrende mulighed for at opføre et stort, innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus, der bedst muligt understøtter psykiatribehandlingen og inddrager de nyeste behandlingsmetoder og resultater i de bygnings- og lokalemæssige overvejelser. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele Region Sjælland.

Det samlede byggeri omfatter i alt 194 senge i almenpsykiatrien, retspsykiatrien og sikringen, med tilhørende akutmodtagelse funktion, ambulatorium, forskning- og undervisningsdel, samt etablering af ude- og parkeringsarealer.

Byggeriet forventes færdigt primo 2015.
Kvalitetsfonden har givet endeligt tilsagn om 1,05 mia. kr. til byggeriet (pl09), hertil kommer Regionens egen finansiering med 60 mio. kr. til elektronisk sikringsudstyr.

Universitetssygehus i Køge
Som et led i gennemførslen af Region Sjællands sygehusplan skal der etableres et universitetssygehus i Køge i forbindelse med det eksisterende Køge Sygehus.

Universitetssygehus Køge skal rumme alle specialer i regionen og have al specialiseret behandling i regionen. Derudover bliver Universitetssygehus Køge akutsygehus for ca. en tredjedel af regionens borgere.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2020, med indflytning primo 2021.

Kvalitetsfonden har givet midlertidigt tilsagn om 4 mia. kr. til byggeriet(pl09).

Udbygning af Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at udvide sygehuset med plads til pædiatri og gynækologi/obstetrik, som i dag er placeret på Næstved Sygehus.

Der opføres derfor en tilbygning i sygehusets østlige ende på ca. 15.000 m2, til at rumme dette behov. Bygningen opføres i umiddelbar nærhed til den nyopførte Akutafdeling. Derudover skal der ske en modernisering af visse ældre dele af sygehuset, således disse kan matche nutidens krav.

Byggeriet forventes færdigt 2. kvartal 2017
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Modernisering/renovering af Nykøbing F. Sygehus
Idet Nykøbing F. Sygehuse er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at modernisere og opgradere sygehuset til en tidssvarende standard.

Der etableres en tilbygning til sygehuset, som forventes at rumme et til to nye sengeafsnit, en kardiologisk afdeling, samt et intensivafsnit med 10 pladser, afhængig af den endelige prioritering.

Derudover skal der ske en opgradering af de eksisterende sengepladser, en udvidelse af Akutafdelingen med blandt andet lægevagt og CT-skanner. Herudover sker andre mindre tilpasninger.

Byggeriet forventes færdigt omkring årsskiftet 2016/17.
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Læs mere om byggeprojekterne i Region Sjælland her.

Nyheder

 • 16-06-2017 Et 3. øje følger byggeri af universitetshospital
  Region Sjælland har i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital udbudt en såkaldt 3. øje funktion. 3. øje funktionen skal være et par ekstra øjne på projektet, der sikrer åbenhed og uvildig opfølgning med gennemførelsen af byggeriet. Denne eksterne opfølgning supplerer den interne kontrol, som Region Sjælland allerede gennemfører på projektet. Alle kvalitetsfondsprojekter skal have både revisions- og risikostyringskontrol tilknyttet for at få del i det statslige til...
  Region Sjælland har i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital udbudt en såkaldt 3. øje funktion. 3. øje funktionen skal være et par ekstra øjne på projektet, der sikrer åbenhed og uvildig opfølgning med gennemførelsen af byggeriet. Denne eksterne opfølgning supplerer den interne kontrol, som Region Sjælland allerede gennemfører på projektet. Alle kvalitetsfondsprojekter skal have både revisions- og risikostyringskontrol tilknyttet for at få del i det statslige til...
 • 13-06-2017 Hospitalsbyggeri på 110.000 m2 i totalentreprise
  Region Sjælland har netop offentliggjort en forhåndsmeddelelse om det kommende totalentrepriseudbud med projektering og udførelse af senge- og behandlingsbygninger til universitetshospitalet i Køge. Opgaven, hvis samlede værdi er anslået til to milliarder kroner eksklusiv moms, omfatter størstedelen af det nye hospital med nybyggeri på cirka 110.000 m2 og 17.000 m2 nedrivning af eksisterende bygninger. Region Sjælland offentliggør udbudsbekendtgørelsen i slutningen af august i år, og kontrakte...
  Region Sjælland har netop offentliggjort en forhåndsmeddelelse om det kommende totalentrepriseudbud med projektering og udførelse af senge- og behandlingsbygninger til universitetshospitalet i Køge. Opgaven, hvis samlede værdi er anslået til to milliarder kroner eksklusiv moms, omfatter størstedelen af det nye hospital med nybyggeri på cirka 110.000 m2 og 17.000 m2 nedrivning af eksisterende bygninger. Region Sjælland offentliggør udbudsbekendtgørelsen i slutningen af august i år, og kontrakte...
 • 01-06-2017 Nykøbing F. Sygehus udvider yderligere
  Der vil i fremtiden blive indlagt flere patienter på Nykøbing F. Sygehus. Det viser prognoserne for de kommende år, og derfor har Regionsrådet besluttet at tilføre flere penge til byggeriet på Nykøbing F. Sygehus. - Det er vigtigt for sygehuset og for området, at patienterne og personalet får moderne faciliteter. Den nye etage til patienter med lungesygdomme er med til at sikre udviklingen af Nykøbing F. Sygehus som et ambitiøst akutsygehus, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjæll...
  Der vil i fremtiden blive indlagt flere patienter på Nykøbing F. Sygehus. Det viser prognoserne for de kommende år, og derfor har Regionsrådet besluttet at tilføre flere penge til byggeriet på Nykøbing F. Sygehus. - Det er vigtigt for sygehuset og for området, at patienterne og personalet får moderne faciliteter. Den nye etage til patienter med lungesygdomme er med til at sikre udviklingen af Nykøbing F. Sygehus som et ambitiøst akutsygehus, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjæll...
 • 31-03-2017 Ny hovedindgang åbnet på Sjællands Universitetshospital, Køge
  Patienter, pårørende og ansatte skal i de kommende år en anden vej ind til hospitalet i Køge, end de er vant til. Frem til byggeriet af det nye universitetshospital står færdigt, ligger hovedindgangen i den nordlige ende ud mod Lykkebækvej. Den nye dør gled officielt op i dag, fredag 31. marts, hvor startskuddet til det kæmpemæssige hospitalsbyggeri samtidig blev fejret med taler og højt humør:- I dag markerer vi begyndelsen på byggeriet af universitetshospitalet. Gennem det sidste år er der gen...
  Patienter, pårørende og ansatte skal i de kommende år en anden vej ind til hospitalet i Køge, end de er vant til. Frem til byggeriet af det nye universitetshospital står færdigt, ligger hovedindgangen i den nordlige ende ud mod Lykkebækvej. Den nye dør gled officielt op i dag, fredag 31. marts, hvor startskuddet til det kæmpemæssige hospitalsbyggeri samtidig blev fejret med taler og højt humør:- I dag markerer vi begyndelsen på byggeriet af universitetshospitalet. Gennem det sidste år er der gen...
 • 21-03-2017 Enestuer til hjertepatienter
  Byggeriet samler sygehusets akutte funktioner, skaber bedre sammenhæng i patientforløbene og en attraktiv arbejdsplads. Der bliver knap 60 sengepladser - de fleste som enestuer – som flyttes fra det eksisterende sygehus fra 1957 og ind i de moderne rammer.- Da Regionsrådet skulle udarbejde sin sygehusplan, stod det klart fra start, at der skal være et akutsygehus i Nykøbing Falster. Vi ønsker et moderne og attraktivt akutsygehus. Derfor bygger vi nyt, fastslår regionsrådsformand Jens Stenbæk.Ogs...
  Byggeriet samler sygehusets akutte funktioner, skaber bedre sammenhæng i patientforløbene og en attraktiv arbejdsplads. Der bliver knap 60 sengepladser - de fleste som enestuer – som flyttes fra det eksisterende sygehus fra 1957 og ind i de moderne rammer.- Da Regionsrådet skulle udarbejde sin sygehusplan, stod det klart fra start, at der skal være et akutsygehus i Nykøbing Falster. Vi ønsker et moderne og attraktivt akutsygehus. Derfor bygger vi nyt, fastslår regionsrådsformand Jens Stenbæk.Ogs...
 • 07-03-2017 Rejsegilde på OPP-projektet: Slagelse Sygehus vokser med 19.000 m2
  Det blev tirsdag 7. marts 2017 markeret med rejsegilde. Projektet er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri. OPP-modellen har sikret, at det er muligt at finansiere byggeriet og bygge en ekstra etage. - Med byggeriet får Slagelse Sygehus topmoderne faciliteter til fødsler, børn og medicinske patienter, og projektet er en vigtig del af Region Sjællands sygehusplan og Slagelse Sygehus’ position som akutsygehus, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk,...
  Det blev tirsdag 7. marts 2017 markeret med rejsegilde. Projektet er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri. OPP-modellen har sikret, at det er muligt at finansiere byggeriet og bygge en ekstra etage. - Med byggeriet får Slagelse Sygehus topmoderne faciliteter til fødsler, børn og medicinske patienter, og projektet er en vigtig del af Region Sjællands sygehusplan og Slagelse Sygehus’ position som akutsygehus, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk,...
 • 10-01-2017 Samarbejde med totalrådgiver om universitetshospital bringes til ophør
  Dette har totalrådgiver noteret sig og indgår i dialog om de nærmere vilkår. Projektforslaget for den første af fire store etaper indikerer, at det forventede bruttoareal for det samlede byggeri vil blive forøget med knap 23.000 m2 svarende til en 13 procent forøgelse i forhold til hvad der var forudsat. Forøgelsen af bruttoarealet vil medføre en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 millioner kroner for hele byggeriet, hvis dette gennemføres i sin nuværende form. Region Sjælland og...
  Dette har totalrådgiver noteret sig og indgår i dialog om de nærmere vilkår. Projektforslaget for den første af fire store etaper indikerer, at det forventede bruttoareal for det samlede byggeri vil blive forøget med knap 23.000 m2 svarende til en 13 procent forøgelse i forhold til hvad der var forudsat. Forøgelsen af bruttoarealet vil medføre en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 millioner kroner for hele byggeriet, hvis dette gennemføres i sin nuværende form. Region Sjælland og...
 • 27-10-2016 Ny pris til Psykiatrisygehuset i Slagelse
  Det har været et år med flere priser til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. Byggeprojektet har tidligere modtaget både bygherreprisen og farveprisen og anerkendes nu med endnu en pris. Et af verdens ledende magasiner indenfor arkitektur, ”The Architectural Review”, har udvalgt byggeriet som vinder af ”The Architectural Review Healthcare Award 2016”. Magasinet fremhæver projektets tilgang til at skabe et sygehus til borgere, der som oftest har det skidt, er stigmatiserede og med tabulagte pr...
  Det har været et år med flere priser til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. Byggeprojektet har tidligere modtaget både bygherreprisen og farveprisen og anerkendes nu med endnu en pris. Et af verdens ledende magasiner indenfor arkitektur, ”The Architectural Review”, har udvalgt byggeriet som vinder af ”The Architectural Review Healthcare Award 2016”. Magasinet fremhæver projektets tilgang til at skabe et sygehus til borgere, der som oftest har det skidt, er stigmatiserede og med tabulagte pr...
 • 24-08-2016 Nykøbing F. Sygehus får større akutafdeling
  ​Den 5. september 2016 begynder byggeriet, der skal give Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus omkring 260 ekstra kvadratmeter. Tilbygningen kommer til at indeholde nye venteområder, flere undersøgelses- og behandlingsrum, toiletfaciliteter, et nyt indgangsparti og en lægevagtsfunktion. Det hele skal stå færdigt ved udgangen af året. - Aktiviteterne i Akutafdelingen er steget løbende, og det har betydet et større pres på vores ventefaciliteter og behandlingsrum. Vi er derfor meget glade for bes...
  ​Den 5. september 2016 begynder byggeriet, der skal give Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus omkring 260 ekstra kvadratmeter. Tilbygningen kommer til at indeholde nye venteområder, flere undersøgelses- og behandlingsrum, toiletfaciliteter, et nyt indgangsparti og en lægevagtsfunktion. Det hele skal stå færdigt ved udgangen af året. - Aktiviteterne i Akutafdelingen er steget løbende, og det har betydet et større pres på vores ventefaciliteter og behandlingsrum. Vi er derfor meget glade for bes...
 • 29-04-2016 Første entreprenør til byggeriet af Sjællands Universitetshospital
  Region Sjælland har valgt entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S til den første del af anlægsarbejdet i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Arbejdet med at anlægge byggeplads og forberede byggeriet begynder den 19. maj 2016. - M.J. Eriksson står for byggemodningen, de interne veje, p-pladser og graver ud til selve byggeriet, fortæller projektchef Lene Stevnhoved, Region Sjælland. Køge Sygehus har allerede skiftet navn til Sjællands Universitetshospital. I løbet af...
  Region Sjælland har valgt entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S til den første del af anlægsarbejdet i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Arbejdet med at anlægge byggeplads og forberede byggeriet begynder den 19. maj 2016. - M.J. Eriksson står for byggemodningen, de interne veje, p-pladser og graver ud til selve byggeriet, fortæller projektchef Lene Stevnhoved, Region Sjælland. Køge Sygehus har allerede skiftet navn til Sjællands Universitetshospital. I løbet af...
Sidst opdateret 01-12-2016