Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Region Sjælland

Region Sjælland dækker den største del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest. Regionen Sjælland er både geografisk og befolkningsmæssigt den 4. største region.

Fakta om Region Sjælland

 • Indbyggertal: 816.000 (pr. oktober 2012)
 • Areal: 7.273 km2
 • Antal kommuner: 17

Regionen har syv somatiske sygehuse, heraf fire akutsygehuse. Derudover har regionen flere psykiatriske hospitaler og afdelinger samt forskellige sociale tilbud.

Ny sygehusstruktur

Den 16. marts 2010 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur (somatik), som skal sikre:

 • Høj kvalitet i behandlingen
 • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
 • Mest muligt for pengene

Den nye sygehusstruktur betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens hovedsygehus, hvor al specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) samles. Sygehusene i Næstved og Roskilde skal være specialsygehuse med elektiv aktivitet.


I 2008 vedtog Region Sjælland en ny Psykiatriplan, der blandt andet skal sikre:

 • En styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
 • Den sengebaserede behandling samles i 3 enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde

For at indfri målsætningen om at samle den sengebaserede behandling, er der behov for at bygge et helt nyt psykiatrisk sygehus. Sygehuset placeres i Slagelse og samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland, herunder Sikringen.

Anlægsprojekter
Region Sjælland står over for flere store anlægsprojekter de kommende år. Fra Kvalitetsfonden har regionen fået endelig tilsagn til Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse (NFA) og Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS). Derudover er der givet foreløbigt tilsagn til Universitetssygehus Køge (USK).

Udover projekterne finansieret af Kvalitetsfonden, arbejder Region Sjælland med to store anlægsprojekter på henholdsvis Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus.

Akutmodtagelse på Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, har det været nødvendigt at udvide sygehuset med blandt andet en akutafdeling i moderne rammer.

Byggeriet på ca. 11.000 m2 blev indviet 1. november 2013 og er det første byggeri støttet af Kvalitetsfonden, som er færdigt.

Der er etableret akutmodtagelse og 50 sengepladser, lokaler til lægevagten, samt et hjerteafsnit med 20 pladser og et intensivafsnit med 15 pladser.

Byggeriet stod færdigt november 2013.
Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 0,3 mia. kr. (pl09).


Nyt psykiatri syghus i Slagelse
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og er en enestående og udfordrende mulighed for at opføre et stort, innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus, der bedst muligt understøtter psykiatribehandlingen og inddrager de nyeste behandlingsmetoder og resultater i de bygnings- og lokalemæssige overvejelser. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele Region Sjælland.

Det samlede byggeri omfatter i alt 194 senge i almenpsykiatrien, retspsykiatrien og sikringen, med tilhørende akutmodtagelse funktion, ambulatorium, forskning- og undervisningsdel, samt etablering af ude- og parkeringsarealer.

Byggeriet forventes færdigt primo 2015.
Kvalitetsfonden har givet endeligt tilsagn om 1,05 mia. kr. til byggeriet (pl09), hertil kommer Regionens egen finansiering med 60 mio. kr. til elektronisk sikringsudstyr.

Universitetssygehus i Køge
Som et led i gennemførslen af Region Sjællands sygehusplan skal der etableres et universitetssygehus i Køge i forbindelse med det eksisterende Køge Sygehus.

Universitetssygehus Køge skal rumme alle specialer i regionen og have al specialiseret behandling i regionen. Derudover bliver Universitetssygehus Køge akutsygehus for ca. en tredjedel af regionens borgere.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2020, med indflytning primo 2021.

Kvalitetsfonden har givet midlertidigt tilsagn om 4 mia. kr. til byggeriet(pl09).

Udbygning af Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at udvide sygehuset med plads til pædiatri og gynækologi/obstetrik, som i dag er placeret på Næstved Sygehus.

Der opføres derfor en tilbygning i sygehusets østlige ende på ca. 15.000 m2, til at rumme dette behov. Bygningen opføres i umiddelbar nærhed til den nyopførte Akutafdeling. Derudover skal der ske en modernisering af visse ældre dele af sygehuset, således disse kan matche nutidens krav.

Byggeriet forventes færdigt 2. kvartal 2017
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Modernisering/renovering af Nykøbing F. Sygehus
Idet Nykøbing F. Sygehuse er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at modernisere og opgradere sygehuset til en tidssvarende standard.

Der etableres en tilbygning til sygehuset, som forventes at rumme et til to nye sengeafsnit, en kardiologisk afdeling, samt et intensivafsnit med 10 pladser, afhængig af den endelige prioritering.

Derudover skal der ske en opgradering af de eksisterende sengepladser, en udvidelse af Akutafdelingen med blandt andet lægevagt og CT-skanner. Herudover sker andre mindre tilpasninger.

Byggeriet forventes færdigt omkring årsskiftet 2016/17.
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Læs mere om byggeprojekterne i Region Sjælland her.

Nyheder

 • 21-03-2017 Enestuer til hjertepatienter
  Byggeriet samler sygehusets akutte funktioner, skaber bedre sammenhæng i patientforløbene og en attraktiv arbejdsplads. Der bliver knap 60 sengepladser - de fleste som enestuer – som flyttes fra det eksisterende sygehus fra 1957 og ind i de moderne rammer.- Da Regionsrådet skulle udarbejde sin sygehusplan, stod det klart fra start, at der skal være et akutsygehus i Nykøbing Falster. Vi ønsker et moderne og attraktivt akutsygehus. Derfor bygger vi nyt, fastslår regionsrådsformand Jens Stenbæk.Ogs...
  Byggeriet samler sygehusets akutte funktioner, skaber bedre sammenhæng i patientforløbene og en attraktiv arbejdsplads. Der bliver knap 60 sengepladser - de fleste som enestuer – som flyttes fra det eksisterende sygehus fra 1957 og ind i de moderne rammer.- Da Regionsrådet skulle udarbejde sin sygehusplan, stod det klart fra start, at der skal være et akutsygehus i Nykøbing Falster. Vi ønsker et moderne og attraktivt akutsygehus. Derfor bygger vi nyt, fastslår regionsrådsformand Jens Stenbæk.Ogs...
 • 07-03-2017 Rejsegilde på OPP-projektet: Slagelse Sygehus vokser med 19.000 m2
  Det blev tirsdag 7. marts 2017 markeret med rejsegilde. Projektet er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri. OPP-modellen har sikret, at det er muligt at finansiere byggeriet og bygge en ekstra etage. - Med byggeriet får Slagelse Sygehus topmoderne faciliteter til fødsler, børn og medicinske patienter, og projektet er en vigtig del af Region Sjællands sygehusplan og Slagelse Sygehus’ position som akutsygehus, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk,...
  Det blev tirsdag 7. marts 2017 markeret med rejsegilde. Projektet er et af Danmarks største offentlig-private partnerskaber (OPP) inden for sygehusbyggeri. OPP-modellen har sikret, at det er muligt at finansiere byggeriet og bygge en ekstra etage. - Med byggeriet får Slagelse Sygehus topmoderne faciliteter til fødsler, børn og medicinske patienter, og projektet er en vigtig del af Region Sjællands sygehusplan og Slagelse Sygehus’ position som akutsygehus, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk,...
 • 27-10-2016 Ny pris til Psykiatrisygehuset i Slagelse
  Det har været et år med flere priser til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. Byggeprojektet har tidligere modtaget både bygherreprisen og farveprisen og anerkendes nu med endnu en pris. Et af verdens ledende magasiner indenfor arkitektur, ”The Architectural Review”, har udvalgt byggeriet som vinder af ”The Architectural Review Healthcare Award 2016”. Magasinet fremhæver projektets tilgang til at skabe et sygehus til borgere, der som oftest har det skidt, er stigmatiserede og med tabulagte pr...
  Det har været et år med flere priser til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. Byggeprojektet har tidligere modtaget både bygherreprisen og farveprisen og anerkendes nu med endnu en pris. Et af verdens ledende magasiner indenfor arkitektur, ”The Architectural Review”, har udvalgt byggeriet som vinder af ”The Architectural Review Healthcare Award 2016”. Magasinet fremhæver projektets tilgang til at skabe et sygehus til borgere, der som oftest har det skidt, er stigmatiserede og med tabulagte pr...
 • 24-08-2016 Nykøbing F. Sygehus får større akutafdeling
  ​Den 5. september 2016 begynder byggeriet, der skal give Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus omkring 260 ekstra kvadratmeter. Tilbygningen kommer til at indeholde nye venteområder, flere undersøgelses- og behandlingsrum, toiletfaciliteter, et nyt indgangsparti og en lægevagtsfunktion. Det hele skal stå færdigt ved udgangen af året. - Aktiviteterne i Akutafdelingen er steget løbende, og det har betydet et større pres på vores ventefaciliteter og behandlingsrum. Vi er derfor meget glade for bes...
  ​Den 5. september 2016 begynder byggeriet, der skal give Akutafdelingen på Nykøbing F. Sygehus omkring 260 ekstra kvadratmeter. Tilbygningen kommer til at indeholde nye venteområder, flere undersøgelses- og behandlingsrum, toiletfaciliteter, et nyt indgangsparti og en lægevagtsfunktion. Det hele skal stå færdigt ved udgangen af året. - Aktiviteterne i Akutafdelingen er steget løbende, og det har betydet et større pres på vores ventefaciliteter og behandlingsrum. Vi er derfor meget glade for bes...
 • 29-04-2016 Første entreprenør til byggeriet af Sjællands Universitetshospital
  Region Sjælland har valgt entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S til den første del af anlægsarbejdet i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Arbejdet med at anlægge byggeplads og forberede byggeriet begynder den 19. maj 2016. - M.J. Eriksson står for byggemodningen, de interne veje, p-pladser og graver ud til selve byggeriet, fortæller projektchef Lene Stevnhoved, Region Sjælland. Køge Sygehus har allerede skiftet navn til Sjællands Universitetshospital. I løbet af...
  Region Sjælland har valgt entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S til den første del af anlægsarbejdet i forbindelse med byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Arbejdet med at anlægge byggeplads og forberede byggeriet begynder den 19. maj 2016. - M.J. Eriksson står for byggemodningen, de interne veje, p-pladser og graver ud til selve byggeriet, fortæller projektchef Lene Stevnhoved, Region Sjælland. Køge Sygehus har allerede skiftet navn til Sjællands Universitetshospital. I løbet af...
 • 15-04-2016 Slagelse Sygehus bygger til fødsler, børn og medicinske patienter
  - Vi skaber topmoderne rammer med høj kvalitet til glæde for de fødende, børnene, de medicinske patienter og for personalet, siger Susanne Lundvald, 2. næstformand i Region Sjælland. - Byggeriet giver et markant løft til Slagelse Sygehus som akutsygehus, fortsætter hun.Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit skal tages i brug i begyndelsen af 2018. Det samlede byggeri er på cirka 18.000 m2 med cirka 180 enestuer. Stueplanet bliver for gravide, fødsler, barsel, børn og unge samt for ti...
  - Vi skaber topmoderne rammer med høj kvalitet til glæde for de fødende, børnene, de medicinske patienter og for personalet, siger Susanne Lundvald, 2. næstformand i Region Sjælland. - Byggeriet giver et markant løft til Slagelse Sygehus som akutsygehus, fortsætter hun.Slagelse Sygehus’ nye fødeafdeling og sengeafsnit skal tages i brug i begyndelsen af 2018. Det samlede byggeri er på cirka 18.000 m2 med cirka 180 enestuer. Stueplanet bliver for gravide, fødsler, barsel, børn og unge samt for ti...
 • 01-04-2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse indstillet til Bygherreprisen
  Prisen uddeles den 14. april og præmierer et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar. Sammen med Carlsberg Byen og DTU er Psykiatrisygehuset én af de tre nominerede byggerier, der kæmper om at vinde Bygherreprisen 2016 Prisen uddeles den 14. april og præmierer et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar. Projektchef Henrik Bendix Olsen er virke...
  Prisen uddeles den 14. april og præmierer et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar. Sammen med Carlsberg Byen og DTU er Psykiatrisygehuset én af de tre nominerede byggerier, der kæmper om at vinde Bygherreprisen 2016 Prisen uddeles den 14. april og præmierer et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar. Projektchef Henrik Bendix Olsen er virke...
 • 04-03-2016 Danmark får nyt universitetshospital
  Sjællands Universitetshospital bliver et kraftcenter, når det drejer sig om avanceret og stærkt specialiseret behandling inden for hjertesygdomme, blodsygdomme og sygdomme i hjernen og nervesystemet.En milepæl for det sjællandske sundhedsvæsen. Sådan beskriver Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, lanceringen af regionens nye universitetshospital. - Sjællands Universitetshospital bliver omdrejningspunkt for udviklingen af hele Region Sjællands sundhedsvæsen i et tæt samspil med re...
  Sjællands Universitetshospital bliver et kraftcenter, når det drejer sig om avanceret og stærkt specialiseret behandling inden for hjertesygdomme, blodsygdomme og sygdomme i hjernen og nervesystemet.En milepæl for det sjællandske sundhedsvæsen. Sådan beskriver Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, lanceringen af regionens nye universitetshospital. - Sjællands Universitetshospital bliver omdrejningspunkt for udviklingen af hele Region Sjællands sundhedsvæsen i et tæt samspil med re...
 • 04-02-2016 Klar til at bygge universitetshospital
  Det kommende universitetshospital bliver centrum for den specialiserede behandling i Region Sjælland. Samtidig skal der skabes de bedst mulige rammer omkring patienten.- Vi skal skabe sammenhæng for patienten, lige fra ankomsten til patienten forlader sygehuset igen, fastslår Christian Wedell-Neergaard, formand for sygehusudvalget. - Der skal være fokus på nærhed med patienten. Væk med skranker og luger. De indlagte patienter får enestuer. Her skal personalet bruge mest mulig tid tæt på patient...
  Det kommende universitetshospital bliver centrum for den specialiserede behandling i Region Sjælland. Samtidig skal der skabes de bedst mulige rammer omkring patienten.- Vi skal skabe sammenhæng for patienten, lige fra ankomsten til patienten forlader sygehuset igen, fastslår Christian Wedell-Neergaard, formand for sygehusudvalget. - Der skal være fokus på nærhed med patienten. Væk med skranker og luger. De indlagte patienter får enestuer. Her skal personalet bruge mest mulig tid tæt på patient...
 • 22-10-2015 De første patienter og medarbejdere er på plads i Psykiatrien Slagelse
  Dueslaget på SL1 er, ligesom de andre dueslag i det nye psykiatrisygehus, godt fyldt og temmelig rodet. Der står flytte kasser i den ene ende af rummet, og rundt på bordene ligger papirer med oversigter over afsnittet, tabeller med hvad der skal stå hvor og meget andet. Alligevel virker det som om, der er styr på tingene, og der på en forunderlig måde allerede er kommet lidt rutiner i arbejdet. Medarbejderne er i fuld gang med at notere i journalerne og opdatere kollegaerne, der netop er mødt in...
  Dueslaget på SL1 er, ligesom de andre dueslag i det nye psykiatrisygehus, godt fyldt og temmelig rodet. Der står flytte kasser i den ene ende af rummet, og rundt på bordene ligger papirer med oversigter over afsnittet, tabeller med hvad der skal stå hvor og meget andet. Alligevel virker det som om, der er styr på tingene, og der på en forunderlig måde allerede er kommet lidt rutiner i arbejdet. Medarbejderne er i fuld gang med at notere i journalerne og opdatere kollegaerne, der netop er mødt in...
Sidst opdateret 01-12-2016