Menu punktMenu punktMenu punktMenu punkt
Udskriv

Region Sjælland

Region Sjælland dækker den største del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest. Regionen Sjælland er både geografisk og befolkningsmæssigt den 4. største region.

Fakta om Region Sjælland

 • Indbyggertal: 816.000 (pr. oktober 2012)
 • Areal: 7.273 km2
 • Antal kommuner: 17

Regionen har syv somatiske sygehuse, heraf fire akutsygehuse. Derudover har regionen flere psykiatriske hospitaler og afdelinger samt forskellige sociale tilbud.

Ny sygehusstruktur

Den 16. marts 2010 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur (somatik), som skal sikre:

 • Høj kvalitet i behandlingen
 • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
 • Mest muligt for pengene

Den nye sygehusstruktur betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens hovedsygehus, hvor al specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) samles. Sygehusene i Næstved og Roskilde skal være specialsygehuse med elektiv aktivitet.


I 2008 vedtog Region Sjælland en ny Psykiatriplan, der blandt andet skal sikre:

 • En styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
 • Den sengebaserede behandling samles i 3 enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde

For at indfri målsætningen om at samle den sengebaserede behandling, er der behov for at bygge et helt nyt psykiatrisk sygehus. Sygehuset placeres i Slagelse og samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland, herunder Sikringen.

Anlægsprojekter
Region Sjælland står over for flere store anlægsprojekter de kommende år. Fra Kvalitetsfonden har regionen fået endelig tilsagn til Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse (NFA) og Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS). Derudover er der givet foreløbigt tilsagn til Universitetssygehus Køge (USK).

Udover projekterne finansieret af Kvalitetsfonden, arbejder Region Sjælland med to store anlægsprojekter på henholdsvis Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus.

Akutmodtagelse på Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, har det været nødvendigt at udvide sygehuset med blandt andet en akutafdeling i moderne rammer.

Byggeriet på ca. 11.000 m2 blev indviet 1. november 2013 og er det første byggeri støttet af Kvalitetsfonden, som er færdigt.

Der er etableret akutmodtagelse og 50 sengepladser, lokaler til lægevagten, samt et hjerteafsnit med 20 pladser og et intensivafsnit med 15 pladser.

Byggeriet stod færdigt november 2013.
Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 0,3 mia. kr. (pl09).


Nyt psykiatri syghus i Slagelse
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og er en enestående og udfordrende mulighed for at opføre et stort, innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus, der bedst muligt understøtter psykiatribehandlingen og inddrager de nyeste behandlingsmetoder og resultater i de bygnings- og lokalemæssige overvejelser. Byggeriet vil indtage en afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele Region Sjælland.

Det samlede byggeri omfatter i alt 194 senge i almenpsykiatrien, retspsykiatrien og sikringen, med tilhørende akutmodtagelse funktion, ambulatorium, forskning- og undervisningsdel, samt etablering af ude- og parkeringsarealer.

Byggeriet forventes færdigt primo 2015.
Kvalitetsfonden har givet endeligt tilsagn om 1,05 mia. kr. til byggeriet (pl09), hertil kommer Regionens egen finansiering med 60 mio. kr. til elektronisk sikringsudstyr.

Universitetssygehus i Køge
Som et led i gennemførslen af Region Sjællands sygehusplan skal der etableres et universitetssygehus i Køge i forbindelse med det eksisterende Køge Sygehus.

Universitetssygehus Køge skal rumme alle specialer i regionen og have al specialiseret behandling i regionen. Derudover bliver Universitetssygehus Køge akutsygehus for ca. en tredjedel af regionens borgere.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2020, med indflytning primo 2021.

Kvalitetsfonden har givet midlertidigt tilsagn om 4 mia. kr. til byggeriet(pl09).

Udbygning af Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at udvide sygehuset med plads til pædiatri og gynækologi/obstetrik, som i dag er placeret på Næstved Sygehus.

Der opføres derfor en tilbygning i sygehusets østlige ende på ca. 15.000 m2, til at rumme dette behov. Bygningen opføres i umiddelbar nærhed til den nyopførte Akutafdeling. Derudover skal der ske en modernisering af visse ældre dele af sygehuset, således disse kan matche nutidens krav.

Byggeriet forventes færdigt 2. kvartal 2017
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Modernisering/renovering af Nykøbing F. Sygehus
Idet Nykøbing F. Sygehuse er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at modernisere og opgradere sygehuset til en tidssvarende standard.

Der etableres en tilbygning til sygehuset, som forventes at rumme et til to nye sengeafsnit, en kardiologisk afdeling, samt et intensivafsnit med 10 pladser, afhængig af den endelige prioritering.

Derudover skal der ske en opgradering af de eksisterende sengepladser, en udvidelse af Akutafdelingen med blandt andet lægevagt og CT-skanner. Herudover sker andre mindre tilpasninger.

Byggeriet forventes færdigt omkring årsskiftet 2016/17.
Region Sjælland finansierer hele byggeriet på 432 mio. kr.

Læs mere om byggeprojekterne i Region Sjælland her.

Nyheder

 • 04-02-2016 Klar til at bygge universitetshospital
  Det kommende universitetshospital bliver centrum for den specialiserede behandling i Region Sjælland. Samtidig skal der skabes de bedst mulige rammer omkring patienten.- Vi skal skabe sammenhæng for patienten, lige fra ankomsten til patienten forlader sygehuset igen, fastslår Christian Wedell-Neergaard, formand for sygehusudvalget. - Der skal være fokus på nærhed med patienten. Væk med skranker og luger. De indlagte patienter får enestuer. Her skal personalet bruge mest mulig tid tæt på patient...
  Det kommende universitetshospital bliver centrum for den specialiserede behandling i Region Sjælland. Samtidig skal der skabes de bedst mulige rammer omkring patienten.- Vi skal skabe sammenhæng for patienten, lige fra ankomsten til patienten forlader sygehuset igen, fastslår Christian Wedell-Neergaard, formand for sygehusudvalget. - Der skal være fokus på nærhed med patienten. Væk med skranker og luger. De indlagte patienter får enestuer. Her skal personalet bruge mest mulig tid tæt på patient...
 • 22-10-2015 De første patienter og medarbejdere er på plads i Psykiatrien Slagelse
  Dueslaget på SL1 er, ligesom de andre dueslag i det nye psykiatrisygehus, godt fyldt og temmelig rodet. Der står flytte kasser i den ene ende af rummet, og rundt på bordene ligger papirer med oversigter over afsnittet, tabeller med hvad der skal stå hvor og meget andet. Alligevel virker det som om, der er styr på tingene, og der på en forunderlig måde allerede er kommet lidt rutiner i arbejdet. Medarbejderne er i fuld gang med at notere i journalerne og opdatere kollegaerne, der netop er mødt in...
  Dueslaget på SL1 er, ligesom de andre dueslag i det nye psykiatrisygehus, godt fyldt og temmelig rodet. Der står flytte kasser i den ene ende af rummet, og rundt på bordene ligger papirer med oversigter over afsnittet, tabeller med hvad der skal stå hvor og meget andet. Alligevel virker det som om, der er styr på tingene, og der på en forunderlig måde allerede er kommet lidt rutiner i arbejdet. Medarbejderne er i fuld gang med at notere i journalerne og opdatere kollegaerne, der netop er mødt in...
 • 31-08-2015 Stråleterapi med høj præcision og kvalitet på Næstved Sygehus
  Det er resultatet af en markant udvidelse af Stråleterapien på Næstved Sygehus, der med to topmoderne stråleacceleratorer kan tilbyde flere patienter strålebehandling med den højeste præcision og kvalitet. Det er samtidig det første færdige sygehusbyggeri i Danmark, der er gennemført som OPP-projekt, Offentligt-Privat Partnerskab. Den nyeste generation af stråleacceleratorer - Vi har nu et stort, stærkt strålecenter med den nyeste generation af stråleacceleratorer, der kan levere strålebehandl...
  Det er resultatet af en markant udvidelse af Stråleterapien på Næstved Sygehus, der med to topmoderne stråleacceleratorer kan tilbyde flere patienter strålebehandling med den højeste præcision og kvalitet. Det er samtidig det første færdige sygehusbyggeri i Danmark, der er gennemført som OPP-projekt, Offentligt-Privat Partnerskab. Den nyeste generation af stråleacceleratorer - Vi har nu et stort, stærkt strålecenter med den nyeste generation af stråleacceleratorer, der kan levere strålebehandl...
 • 30-08-2015 Kø til psykiatrisygehus
  - Vidste du det, kom det spontant fra en ældre, gråhåret mand, der var kommet til åbent hus i det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Hver anden familie Spørgsmålet blev stillet, fordi der rundt i psykiatrisygehuset hang skilte med informationer om psykiatrien. På et af skiltene stod der: ”Hver anden familie i Danmark får på et tidspunkt kontakt med det psykiatriske behandlingssystem”. Skiltene blev læst, fordi nysgerrigheden var stor. Allerede fra klokken 9.30 søndag formiddag var der kø ved i...
  - Vidste du det, kom det spontant fra en ældre, gråhåret mand, der var kommet til åbent hus i det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Hver anden familie Spørgsmålet blev stillet, fordi der rundt i psykiatrisygehuset hang skilte med informationer om psykiatrien. På et af skiltene stod der: ”Hver anden familie i Danmark får på et tidspunkt kontakt med det psykiatriske behandlingssystem”. Skiltene blev læst, fordi nysgerrigheden var stor. Allerede fra klokken 9.30 søndag formiddag var der kø ved i...
 • 24-08-2015 Psykiatrisygehus i Slagelse indviet
  ​På trods af morgenens tordenbyger, var der en mindre forsamling af lokale dagplejebørn, der glædede sig til at se Kronprinsesse Mary, da hun ankom til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. De ventede ikke forgæves, og der var stor glæde, da regionsrådsformand Jens Stenbæk bød H.K.H. Kronprinsessen velkommen på den røde løber.  Regionsrådformanden byder velkommen til H.K.H. Kronprinsessen sammen med medlem af Brugerpanelet for Psykiatrien Mary-Ann Hansen. I sin åbningstale sagde regionsrådsfo...
  ​På trods af morgenens tordenbyger, var der en mindre forsamling af lokale dagplejebørn, der glædede sig til at se Kronprinsesse Mary, da hun ankom til det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. De ventede ikke forgæves, og der var stor glæde, da regionsrådsformand Jens Stenbæk bød H.K.H. Kronprinsessen velkommen på den røde løber.  Regionsrådformanden byder velkommen til H.K.H. Kronprinsessen sammen med medlem af Brugerpanelet for Psykiatrien Mary-Ann Hansen. I sin åbningstale sagde regionsrådsfo...
 • 21-08-2015 Kronprinsessen indvier det nye psykiatrisygehus
  Patienterne på det nye sygehus vil blandt andet komme til at nyde godt af grønne gårdhaver, masser af plads og specialudviklet lys. Det første psykiatrisygehus i 100 år Når H.K.H. Kronprinsessen på mandag klipper den røde snor til Region Sjællands nye psykiatrisygehus i Slagelse, er der tale om det første nye psykiatriske sygehus i Danmark i 100 år. Med banebrydende ny teknologi, nytænkende arkitektur og indretning ligger milliardbyggeriet langt fra forestillingen om lange, hvide hospitalsgang...
  Patienterne på det nye sygehus vil blandt andet komme til at nyde godt af grønne gårdhaver, masser af plads og specialudviklet lys. Det første psykiatrisygehus i 100 år Når H.K.H. Kronprinsessen på mandag klipper den røde snor til Region Sjællands nye psykiatrisygehus i Slagelse, er der tale om det første nye psykiatriske sygehus i Danmark i 100 år. Med banebrydende ny teknologi, nytænkende arkitektur og indretning ligger milliardbyggeriet langt fra forestillingen om lange, hvide hospitalsgang...
 • 27-05-2015 Ny hovedindgang byder patienter velkommen på Nykøbing F.
  Tirsdag 26. maj kunne Nykøbing F. Sygehus indvie den nye hovedindgang. Sygehusdirektør Arne Cyron bød stolt velkommen til de fremmødte, og formanden for Sygehusudvalget i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard, indviede indgangen med en tale, inden han klippede den klassiske røde snor over. - Den nye hovedindgang er et symbol på, at det skal være lettere for patienter at bruge sundhedsvæsenet. Den signalerer fællesskab, når patienter, pårørende og personale bruger samme indgang til sygehus...
  Tirsdag 26. maj kunne Nykøbing F. Sygehus indvie den nye hovedindgang. Sygehusdirektør Arne Cyron bød stolt velkommen til de fremmødte, og formanden for Sygehusudvalget i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard, indviede indgangen med en tale, inden han klippede den klassiske røde snor over. - Den nye hovedindgang er et symbol på, at det skal være lettere for patienter at bruge sundhedsvæsenet. Den signalerer fællesskab, når patienter, pårørende og personale bruger samme indgang til sygehus...
 • 15-05-2015 Nykøbing F. Sygehus bygger bæredygtigt
  Som det første sygehus i Danmark har Nykøbing F. Sygehus, som en del af et pilotprojekt for hospitalsbyggeri i hele landet, fået en såkaldt DGNB præ-certificering, der er et internationalt diplom på bæredygtigt byggeri. - Præ-certificeringen viser, at Nykøbing F. Sygehus laver et fremtidsvenligt byggeri, der fremadrettet tager højde for blandt andet driftsomkostninger og miljøet. Vi lægger ikke kun vægt på en enkelt ting i vurderingen, men på helheden i byggeriet. En certificering gør det synli...
  Som det første sygehus i Danmark har Nykøbing F. Sygehus, som en del af et pilotprojekt for hospitalsbyggeri i hele landet, fået en såkaldt DGNB præ-certificering, der er et internationalt diplom på bæredygtigt byggeri. - Præ-certificeringen viser, at Nykøbing F. Sygehus laver et fremtidsvenligt byggeri, der fremadrettet tager højde for blandt andet driftsomkostninger og miljøet. Vi lægger ikke kun vægt på en enkelt ting i vurderingen, men på helheden i byggeriet. En certificering gør det synli...
 • 05-05-2015 Grønt lys for veje og p-pladser til Universitetssygehus Køge
  - Vi kan nu i detaljer projektere veje, p-pladser og arealer omkring det kommende universitetssygehus, fortæller Lene Stevnhoved, der er projektchef for byggeri og anlæg. Design og føring af veje handler om komfort, sikkerhed og flow for patienter, pårørende og ansatte. - Vi anlægger nye veje med rundkørsler ind til sygehuset og særlige stier til gående og cykler, så de kan komme sikkert frem, understreger Lene Stevnhoved. Ambulancer får deres helt egen vej med mulighed for ”grøn bølge” gen...
  - Vi kan nu i detaljer projektere veje, p-pladser og arealer omkring det kommende universitetssygehus, fortæller Lene Stevnhoved, der er projektchef for byggeri og anlæg. Design og føring af veje handler om komfort, sikkerhed og flow for patienter, pårørende og ansatte. - Vi anlægger nye veje med rundkørsler ind til sygehuset og særlige stier til gående og cykler, så de kan komme sikkert frem, understreger Lene Stevnhoved. Ambulancer får deres helt egen vej med mulighed for ”grøn bølge” gen...
 • 27-04-2015 Leverandørbazar skaber dialog med markedet
  Leverandørbazar er et nyt koncept, der giver leverandører på et givent område mulighed for at fortælle om produkter og løsninger. - Bazaren baner vejen for en tidlig dialog med industrien, og giver os et godt grundlag for at lave udbud, fortæller projektchef Frank Hansen fra Universitetssygehus Køge. Emnet - Den lærende enestue - udspringer af Region Sjællands vision om at give patienten indflydelse på egen behandling. - Vi håber, at leverandører vil bruge bazaren til at vise os deres bedste...
  Leverandørbazar er et nyt koncept, der giver leverandører på et givent område mulighed for at fortælle om produkter og løsninger. - Bazaren baner vejen for en tidlig dialog med industrien, og giver os et godt grundlag for at lave udbud, fortæller projektchef Frank Hansen fra Universitetssygehus Køge. Emnet - Den lærende enestue - udspringer af Region Sjællands vision om at give patienten indflydelse på egen behandling. - Vi håber, at leverandører vil bruge bazaren til at vise os deres bedste...
Sidst opdateret 14-04-2015